Morbus de Quervain

Morbus de Quervain är ett tillstånd där tummens sträcksenor är irriterade – inflammerade och därmed svullna samt ömma. Strax innan senorna når handleden för att fortsätta ut till tummen passerar dessa ett senfack. Senfack består av en tjock hinna vars syfte är att hålla senorna på plats (fungerar som en trissa)

Orsaker

Orsaken till denna åkomma beror på en anatomisk variation som gör att senorna hos vissa personer och under vissa omständigheter kan få det alltför trångt i sitt senfack. En alltför ihållande aktivitet för tummen i kombination med vissa handledsrörelser kan orsaka svullnad i senorna. Svullnaden tar alltför stor plats i det relativt trånga och oeftergivliga senfacket vilket ökar trycket på senorna. Senorna förlorar då sin normala glidförmåga när tummen används och  framkallar smärta. Smärtan i tummen kan så småningom i uttalade fall komma även vid vardagliga lättare sysslor. 

Symtom

De vanligaste symtomen är en intensiv smärta vid tryck över senfacket och smärta när tumme och handled används. Särskilt gäller detta när handen och handleden böjs mot lillfingersidan. Ofta kan en svullnad och knäppningar och upphakningar i senorna förekomma. Smärta medför svårighet att hålla hårt om ett föremål. 

Diagnostik/undersökning

Sjukdomsberättelsen och nedan angivna undersökningar ger oftast klart diagnos.

Ömhet vid tryck över senfacket

Smärta vid sidoböjning av handleden med samtidig invikning av tummen (Phinkelsteintest)

Behandling

Åkommaan är helt ofarlig och inflammationen läker i de flesta fall ut av sig själv även om det kan ta flera månader. 

Konservativ behandling

Ergonomisk rådgivning och information om lyft-, bär- och greppteknik. Den viktigaste behandlingen blir att lära sig vilka aktiviteter som provocerar fram och underhåller smärtan och att undvika dessa eller ändra arbetsteknik. Man kan på detta sätt minska belastningen på tummens sträcksenor.

Handledsbandage som stödjer tumme och handled utan att skava eller trycka på det drabbade området och som används både nattetid och vid handaktiviteter. Denna avlastning ger inflammationen en möjlighet att läka ut och ska användas under några veckor eller tills besvären avklingat.

Kortison injektion som ges lokalt över det smärtande området. Detta kan med fördel kombineras med avlastning i en tumortos under 1-2 veckor. Denna behandling bör kombineras med övriga ovanstående åtgärder. Cortison bör i regel inte upprepas.

Operation

Kirurgi är aktuell vid långvariga besvär eller besvär som inte har reagerat  på annan behandling. Ingreppet utförs polikliniskt under lokalbedövning. Kirurgen öppnar senfacket. Detta minskar trycket på senorna vilket gör att dessa åter får tillräckligt med plats för att kunna glida normalt vid tumrörelser. Senfacket läker ihop igen av sig själv. 

Hand och tumme fixeras efter operationen i ett mjukt förband att behålla i två veckor. 

Sjukskrivning

Sjukskrivningstiden avgörs oftast av vilka krav arbetet ställer på tumfunktionen. Mer än totalt 2-3 veckor brukar dock sällan behövas.

 

 
Båda tummarna samtidigt och dessa otympliga skenor ska jag ha dygnet runt i 3 veckor
#1 - - Sooze:

2-3 veckor .... hmmm I wish

Svar: Ja det verkar vara trögt som tusan
Lotta